Referenser

Många är de projekt som ritats under åren, här följer ett axplock av referenser;

Heleneborgsskolan och ny idrottshall i Svalöv

I samband med den gamla Centralskolan om- och tillbyggnad skapades en ny skolgård.  Närmast klassrummen skapades generösa uteklassrum som även skapade en distans mellan klassrummen och skolgården. Skolgården möblerades med multiarena, gungor och lekställningar med färgglatt underlag, upphöjd utescen, grusad fotbollsplan samt sittplatser. När skolan var klar revs den gamla idrottshallen och en ny placerades längre norrut, med ett välkomnande entrétorg , en väderskyddad gång till skolan, nya p-plaster och en separat gata för transporter. I projektet ingick även att renovera Linåkerskolans parkering .

Kallis

Helsingborgs strandpromenad har fick en naturlig fortsättning när det populära soldäcket invid havet förlängdes och breder nu ut sig kring det nya kallbadhuset och restaurangen sillen & Makrillen. Trädäcket är väl tilltaget och ger på somrarna plats åt alla Helsingborgare och turister som kommer hit för att bada, sola eller bara umgås. Kring ’Kallis’ anlades också ett handikapp bad, en minigolfbana, ett ute gym och en basketplan.

 Illustrationer

Fredriksdals frilufts park och Sofiero slottsträdgård

På uppdrag av Helsingborgs stad har jag gjort illustrationsplaner över parker i Helsingborg. Planen över parken på Sofiero har använts sedan 1995 Den finns i både tryckt format på flyers för besökarna samt som större ”kartor” uppsatta på olika ställen i parken. Illustrationerna ska fungera som vägvisare, lätta att följa samt med igenkänningstecken som snabbt och enkelt kan uppfattas av besökare i alla åldrar.

Maria Park Västra skolan

Skolan är belägen i den nordvästra delen av den från 1920-talet klassiska tegel bebyggelsen i norra Helsingborg. Den nordöstra bilinfarten stängdes av och bilparkeringen gjordes mindre till förmån för en trafik säker entré med nya cykelplatser, lekredskap och välkomnande upphöjd blommande plantering. De slitna gräs- och grusytorna har ersatts med plattor och glatt färgad gummi asfalt. Nya gungor, klätterlek, studsmatta, hinderbana, odlingslådor, basket- och innebandyplan har anlagts i ett fortsatt strikt formspråk, allt i samarbete med skolans elever och personal.

Sofiebergs äldreboende

Halmstads nya äldreboende lär beläget på Kärleken. Entrén har fått en blommande välkomnade karaktär med livgivande vattenspel. De tre avdelningarna har egna gröna innergårdar och uteplatser mot den större park liknande trädgården.

Stortorget i Helsingborg

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen togs det fram ett gestaltningsförslag på Helsingborgs centrala torg. Huvudiden är att skapa en central axel med fontäner och vattentrappor som en fortsättning av terrass trappornas fontän. Torget får ett helt nytt golv, med en beläggning av röd och grå granit i ett kvadratiskt mönster. Befintliga formklippta träd behålls.  All parkering tas bort och endast transporter till fastigheterna tillåts. Plats för uteserveringar etc. skapas i anslutning till byggnaderna.

Trädgårdar

Här visas ett par bilder från trädgårdar i Helsingborg och Halmstad.