Select Page

Clas Högardh Landskapsarkitekt AB

Välkommen till CH Landskapsarkitektur!
Jag började studera 1978 på Ultuna/Alnarp och har sedan 1984 jobbat på olika kontor i framförallt Stockholm och Helsingborg. 1992 startade jag och Rolf Larsson Landskapsgruppen Syd AB, som 2005 byte namn till Landscape Syd AB. Vi har under åren haft ett gott och trevligt kompanjonskap med många duktiga och trevliga anställda.
Clas Högardh Landskapsarkitektur startade den 1 maj 2020 för att bedriva en egen senior konsult verksamhet. Det är ett lokalt företag som prioriterar personlig service, närhet och tillgänglighet. En kontinuerlig dialog med uppdragsgivare och korta, snabba beslutsvägar ingår i min filosofi.
Jag vill ta tillvara på, förstå och utveckla landskapets och det offentliga rummets möjligheter. Jag ser som min primära uppgift att det byggda på bästa sätt samspelar med det levande, växande och föränderliga. Min självklara ambition är att skapa en helhet där skönhet och omsorg förenas med resursmedvetenhet och kostnadseffektivitet. Jag ser mig som representanter för både tradition och nytänkande inom landskapsarkitektur och teknik.
Mitt arbetsfält spänner från bostadsområden, stadsbyggnad och översiktlig planering till parker, gator och torg, skolor och äldreboenden. Jag har även i viss mån arbetat med design av privata trädgårdar samt illustrationer.

Kvalitetssäkring och ett sunt verifierat miljötänkande är en naturlig del i mitt arbetssätt för att svara upp mot målen om en hållbar utveckling.

Kontakta mig

© 2021 | clas@hogardh.com | +46 707 28 68 34 | Romares väg 10, 254 54. Helsingborg, Sverige

© | clas@hogardh.com | +46 707 28 68 34 | Romares väg 10, 254 54. Helsingborg, Sverige