Select Page

Clas Högardh Landskapsarkitekt AB

Välkommen till CH Landskapsarkitektur, jag började studera 1978 på Ultuna/Alnarp och har sedan 1984 jobbat på olika kontor i framförallt Stockholm och Helsingborg. De senaste 28 åren har jag drivit Landscape Syd AB tillsammans med Rolf Larsson och haft ett gott och trevligt kompanjonskap. CH Landskapsarkitektur startade (2020) för att bedriva en senior konsult verksamhet med skissning och markprojektering som huvudsysselsättning.

Kontakta mig

© 2020 | clas@hogardh.com | +46 707 28 68 34 | Romares väg 10, 254 54. Helsingborg, Sverige

© | clas@hogardh.com | +46 707 28 68 34