Välkommen Clas Högardh Landskapsarkitekt AB

Jag började studera 1978 på Ultuna/Alnarp och har sedan 1984 jobbat på olika kontor i framförallt Stockholm och Helsingborg. 1992 startade jag och Rolf Larsson Landskapsgruppen Syd AB, som 2005 byte namn till Landscape Syd AB. Vi har under åren haft ett gott och trevligt kompanjonskap med många duktiga och trevliga anställda.
Clas Högardh Landskapsarkitektur startade den 1 maj 2020 för att bedriva en egen senior konsult verksamhet. Det är ett lokalt företag som prioriterar personlig service, närhet och tillgänglighet. En kontinuerlig dialog med uppdragsgivare och korta, snabba beslutsvägar ingår i min filosofi.
Jag vill ta tillvara på, förstå och utveckla landskapets och det offentliga rummets möjligheter. Jag ser som min primära uppgift att det byggda på bästa sätt samspelar med det levande, växande och föränderliga. Min självklara ambition är att skapa en helhet där skönhet och omsorg förenas med resursmedvetenhet och kostnadseffektivitet. Jag ser mig som representanter för både tradition och nytänkande inom landskapsarkitektur och teknik.

Mitt arbetsfält spänner från bostadsområden, stadsbyggnad och översiktlig planering till parker, gator och torg, skolor och äldreboenden. Jag har även i viss mån arbetat med design av privata trädgårdar samt illustrationer. Kvalitetssäkring och ett sunt verifierat miljötänkande är en naturlig del i mitt arbetssätt för att svara upp mot målen om en hållbar utveckling.

Referenser

Många är de projekt som ritats under åren, här följer ett axplock av referenser;

Heleneborgsskolan och ny idrottshall i Svalöv

I samband med den gamla Centralskolan om- och tillbyggnad skapades en ny skolgård.  Närmast klassrummen skapades generösa uteklassrum som även skapade en distans mellan klassrummen och skolgården. Skolgården möblerades med multiarena, gungor och lekställningar med färgglatt underlag, upphöjd utescen, grusad fotbollsplan samt sittplatser. När skolan var klar revs den gamla idrottshallen och en ny placerades längre norrut, med ett välkomnande entrétorg , en väderskyddad gång till skolan, nya p-plaster och en separat gata för transporter. I projektet ingick även att renovera Linåkerskolans parkering.

Kallis

Helsingborgs strandpromenad har fick en naturlig fortsättning när det populära soldäcket invid havet förlängdes och breder nu ut sig kring det nya kallbadhuset och restaurangen sillen & Makrillen. Trädäcket är väl tilltaget och ger på somrarna plats åt alla Helsingborgare och turister som kommer hit för att bada, sola eller bara umgås. Kring ’Kallis’ anlades också ett handikapp bad, en minigolfbana, ett ute gym och en basketplan.

 Illustrationer

Fredriksdals frilufts park och Sofiero slottsträdgård

På uppdrag av Helsingborgs stad har jag gjort illustrationsplaner över parker i Helsingborg. Planen över parken på Sofiero har använts sedan 1995 Den finns i både tryckt format på flyers för besökarna samt som större ”kartor” uppsatta på olika ställen i parken. Illustrationerna ska fungera som vägvisare, lätta att följa samt med igenkänningstecken som snabbt och enkelt kan uppfattas av besökare i alla åldrar.

Maria Park Västra skolan

Skolan är belägen i den nordvästra delen av den från 1920-talet klassiska tegel bebyggelsen i norra Helsingborg. Den nordöstra bilinfarten stängdes av och bilparkeringen gjordes mindre till förmån för en trafik säker entré med nya cykelplatser, lekredskap och välkomnande upphöjd blommande plantering. De slitna gräs- och grusytorna har ersatts med plattor och glatt färgad gummi asfalt. Nya gungor, klätterlek, studsmatta, hinderbana, odlingslådor, basket- och innebandyplan har anlagts i ett fortsatt strikt formspråk, allt i samarbete med skolans elever och personal.

Sofiebergs äldreboende

Halmstads nya äldreboende lär beläget på Kärleken. Entrén har fått en blommande välkomnade karaktär med livgivande vattenspel. De tre avdelningarna har egna gröna innergårdar och uteplatser mot den större park liknande trädgården.

Stortorget i Helsingborg

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen togs det fram ett gestaltningsförslag på Helsingborgs centrala torg. Huvudiden är att skapa en central axel med fontäner och vattentrappor som en fortsättning av terrass trappornas fontän. Torget får ett helt nytt golv, med en beläggning av röd och grå granit i ett kvadratiskt mönster. Befintliga formklippta träd behålls.  All parkering tas bort och endast transporter till fastigheterna tillåts. Plats för uteserveringar etc. skapas i anslutning till byggnaderna.

Trädgårdar

Här visas ett par bilder från trädgårdar i Helsingborg och Halmstad. 

Kontakta mig

© 2021 | clas@hogardh.com | +46 707 28 68 34 | Romares väg 10, 254 54. Helsingborg, Sverige

© | clas@hogardh.com | +46 707 28 68 34 | Romares väg 10, 254 54. Helsingborg, Sverige